Grund till växthus direkt på marken eller på mur? Det var den stora frågan, men mitt självklara val blev på mur. Detta då jag tycker att det är riktigt snyggt när fönsterna kommer upp en bit ifrån marken och i kombination med stenmur. Det berodde också på att jag valt att bygga mitt växthus av gamla fönster som inte var så höga att de skulle räcka ända nerifrån golvet upp till där taket skulle börja.

Vad ställer man ett växthus på?

Sedan kom nästa fråga betongsten, tegel eller putsade lecablock, ja valen kan göras många när man ska välja vad man ska mura upp och ställa sitt växthus på för material.

När jag skulle bygga mitt var jag första fast besluten vid att jag skulle ha gammalt tegel som grund och som sedan trästomme skulle fästas i. Dock insåg jag rätt snart att det skulle ta väldigt mycket energi och tid att att få tag på och hantera alla dessa tegelstenar.
De skulle hittas, fraktas och säkert behöva putsa av ifrån gammalt murbruk. Sedan skulle det muras upp sten för sten och dessutom i dubbel bredd för att få en tillräckligt bred vägg.
Detta skulle bli en riktigt fin gedigen gammal grund med denna tiden och orken skulle jag inte ha.
Detta  med tanke på att jag både skulle driva projektet, lösa konstruktionen och dessutom bygga hela orangeriet själv.

Vilken husgrund passar till växthus?

Då kom nästa fråga, vilken husgrund skulle förutom tegelgrund passa till mitt växthus? Ja, som jag nämnt ovan finns det många olika val och här nedan kommer mitt resonemang om varför jag tillslut valde de stenar jag gjorde.

Montera växthus på lecablock

Efter att ha övergett tanken om att mura upp grunden till mitt växthus med gammalt tegel bestämde jag mig istället för att mura upp den med lecastenar som sedan skulle putsas.

Väl på byggvaruhandeln upptäckte jag en annan variant på grund som jag inte tidigare tänkt på.

Grund av betongstenar

Min nya upptäckt var betongstenar som hade huggna kanter i måtten 42x21x14. Dessa kunde man limma ihop med stenlim istället för att mura ihop dem med murbruk.  Detta skulle spara väldigt mycket jobb och tid för mig då jag nu inte skulle behöva blanda varken murbruk, mura eller foga och sedan putsa stenarna.

Sagt och gjort betongstenar fick det bli till grunden av mitt växthus.

Enkel grund växthus

gräva ut grund till växthus

Blev väldigt glad över mitt beslut om att välja betongsten till min mur på mitt växthus då detta kändes som det enklaste alternativet. Smidigt att montera samtidigt som det skulle se gediget ut. När det väl var bestämt var det dags att göra iordning  marken.

Hur djup grund till växthus?

Första momentet blev att gräva bort all jord där växthuset skulle stå. Det var jorden som bestämde hur djupt grundarbetet skulle behöva göras. Det var verkligen tur att min far hade en grävmaskin och är en klippa på att hantera den, annars hade detta blivit ett evighetsprojekt.

Underarbete växthus

Efter att all jord var bortgrävd fylldes det på med stenkross 0-32 mm, ett så kallat bärlager. Det var tur att vi har bönder som grannar för bara att flytta all sten ifrån där lastbilen lossat den till att få ner den på rätt plats hade inte varit ett smidig arbete utan en stor smidig maskin och en skicklig förare.

När sedan stenkrosset var på plats jämnades det ut till rätt höjd med hjälp av en lasermätare och plattades sedan hårt flera gånger med hjälp an en markvibrator.

Behövs en sockel till växthus?

Nu till nästa fråga, skulle man behöva ha en sockel till mitt växthus? Svaret behövde jag inte grunna länge på utan det blev ja, detta eftersom grunden annars inte skulle bli riktigt stabil. Därför kom nästa moment till att bli att  bygga en form till gjutningen av sockeln där sedan grunden skulle placeras ovanpå.

stenmaterial till växthusgrund

Grund till växthus på mur

bygga form till gjuten grund växthus

Efter att marken var plan sattes murasnören upp för att få ut rätt storlek på den kommande gjutningsformen av min betonggrund. I ytterkant av snörena slog jag ner pålar för att gjutformen skulle bli riktigt stabil och inte ge sig. Dessa pålar som satts ner med cirka 50 centimeters mellanrum fästes sedan formen i. Själva formen byggde jag upp med träplankor som jag skruvade fast i pålarna.

Hållbar syll

För att syllen verkligen skulle hålla all den tyngd som växthuset kom till att väga och inte spricka var den tvungen att förstärkas med armeringsjärn. Armeringsjärnen placerades två i bredd runt om i hela formen och sedan fästes kortare tvärjärn fast mellan de två längsgående järnen med najtråd. Dessa sattes fast var 40 centimeter runt om hela sträckan.

gjuta syll i betong till växthus

Efter detta blev det sedan äntligen dags för gjutning. Eftersom det bara var en syll och inte en hel platta som skulle gjutas valde vi att göra det för hand med hjälp av en tombola.

gjuta syll till växthus

Under hela gjutningsprocessen fick jag god hjälp av min snälla far och man. Vi blandade cement, vatten, gjutsand och sten om var annat i tombolan och fyllde sedan på blandningen i gjutformen. För att gjutningen skulle bli riktigt bra och det inte skulle bli några luftbubblor vibrerades den ner med hjälp av en vibrator.

Den översta ytan jämnades allra sist till med ett ståljärn så att den fick en riktigt fin jämn yta. När allt var gjutet täcktes gjutningen över med plast detta för att syllen skulle torka lite saktare och inte spricka undertiden.

Stengrund till växthus

gjuta grund till växthus

Gjutningen gick bra och dagen efter togs formen bort.
Nu blev det äntligen dags att börja sätta fast betongstenarna. Satte återigen upp murasnören för att få raka linjer att gå efter.

Hur fästa växthus i marken?

Nästa moment blev att börja fästa betongstenarna i syllen. Eftersom alla stenarna skulle till att fästas fast med stenlim fäste jag även det understa lagret mot syllen med detta. Sprutade ut stenlim på syllen och på fästytan på stenen Därefter placerades stenarna ut och började limmas fast. Ett väldigt smidigt sätt att fästa mursten på gentemot att mura upp dem med hjälp av murbruk. Fortsatte att fäste stenar lager efter lager med halvstensförband.

I hörnen och vid dörröppningen kapades stenarna med hjälp av en vinkelslip.

Det tog några kvällar att få till hela muren men resultatet blev super. Nu var jag äntligen klar med min grund till växthus i trä

Trä eller aluminiumsockel växthus

Nästa moment skulle bli att bygga upp själva trädstommen. I växthus byggda av aluminium brukar också sockeln vara i aluminium men eftersom mitt skulle bli i trä blev också sockeln i samma material. Dock valde jag i tryckt trä för att det bättre skulle stå emot väder och vind. Hur träkonstruktionen kom till kan du se här 

stengrund till växthus med betongsten mura upp grund till. växthus med betongsten kapa betongsten till växthus med vinkelslip grund till växthus i betongsten

Om du vill se mer ifrån mitt växthusbygge och hur det kom till kan du se det här  Hittade även mycket inspiration till min växthusgrund här