Att bygga växthus i trä blev det självklara valet för mig. Detta eftersom jag utgick ifrån gamla träfönster och infästningen av dem och allt annat skulle bli så mycket lättare i detta material gentemot om man skulle välja en stålkonstruktion.

Eftersom jag inte är en utbildad snickare och är lite ivrig av mig har jag gjort många fel under byggresans gång, speciellt då vad det gäller träkonstruktionen av växthuset.

.
Bara det att jag ifrån början inte hade en färdig konstruktionsritning.
Hade bara enkla övergripande skisser, bilder och tankar i mitt huvud om hur det färdiga orangeriet skulle se ut är väl egentligen inte den bästa förutsättningen.

Tänkte att det löser sig efter resans gång.
Det har det sedan också gjort, även om det har relaterat i en del ändringar och ombyggnationer.

Men nu står jag här med mitt färdiga växthus som både blev som jag föreställt mig det utseendemässigt och som nu står emot både regnoväder och blåst.

 Träkonstruktionen till orangeri

bygga växthus i trä

Det första momentet blev att fästa reglar runt om som en syll på stengrunden.
Här blev det till att använde tryckta 45 x70 reglar.
För att trät inte skulle ligga direkt mot stenen och på så vis dra till sig en massa väta lades under reglarna en syllpapp.

Reglarna förankrades med 120mm betongskruv som borrades ner i stengrunden. Sedan blev det dags för själva konstruktionen av trästommen som också den byggdes i 45 x 70 reglar.
Då inte i tryckt material då detta trä inte skulle bli lika utsatt för väta som syllen.

Stommen blev tvungen att anpassas och byggas efter fönsternas storlek, vilket relaterade i ett växthus på cirka 4 x 6,5 meter.

Det blev stående reglar mellan varje fönster, dessa fästes vertikalt upp ifrån syllen och fälldes sedan in i det överliggande hammarbandet som byggdes av 45 x 170 plank.

 

växthus i trä

Där den kommande dörren skulle ha sin plats fanns ingen stengrund.
Detta hål kläddes  in med 45 x70 reglar som fästes på samma vis som syllen.
Med en underliggande syllpapp mot stenmuren och skruvades fas med betongskruv.
I ovankant fälldes de liksom övriga stående reglarna in i hammarbandet.

träväxthus

Ovanpå hammarbandet lades sedan en liggande 45 x70 regel som band ihop allt.

Undertiden jag byggde upp trästommen var jag tvungen att stäva upp det hela med plankor för att det skulle hålla ihop. Senare bytte jag ut dessa mot strävar i plattjärn

Träkonstruktion av gavlarna till växthus

orangeribygge med träkonstruktion

När det kom till träkonstruktionen av gavlarna blev det ett litet bakslag.
Satte först liksom på övriga sidor upp stående reglar som skulle fästas mellan varje fönster där jag ovanför  i mitten tänkt att fästa en 90 x90 stolpe. Denna stolpe skulle i sin tur hålla upp den stora limträbalken i nock och på så vis bära hela takkonstruktionen.
Det kändes lite osäkert om denna konstruktionslösning skulle bli tillräckligt stabil, valde därför att riva ner de reglar jag satt upp och ändra på konstruktionen.

Skruvade istället den 90 x90 stolpen direkt nere i träsyllen. Denna skulle gå ända ner ifrån syllen hela vägen upp till nock och sedan fällas in hammarbandet på mitten.

Denna ändring medförde också att jag blev tvungen att sätta några av fönsterna på gavlarna direkt intill varandra utan en regel i mellan, men de blev helt ok ändå.

vöxthus i trä med strävor