Vår trädgård ligger i en sluttning och är i lite olika etager av höjder. Därför blev det självklara valet att gjuta trappa för att ta sig mellan de olika höjderna.

Utefter vår grusgång som leder fram till vårt hus murade vi för många år sedan upp en stenmur med natursten. 
Nedanför denna kant hade jag nu placerat vårt orangeri vilket gjorde att vi behövde en trappa dit ner för att kunna ta oss upp och ner på ett smidigt enkelt vis.

Min snälla man som sett allt mitt slit med att bygga orangeriet var så gullig att han erbjöd sig att hjälpte mig att snickra ihop en form till att gjuta en trappa som skulle leda dit ner.

Gjuta trappa till trädgården

Trappan fick bli i två steg, höjden passade precis in att bygga stegen i 145 virke, alltså att trappstegen skulle få en höjd på 14,5centimeter.
Egentligen något låga steg men vi blev tvungna att anpassa oss till den befintliga höjden på muren.

Formen byggdes ihop med 30 centimeters djupa steg och anpassades mot gången med plattor och den stenmur som redan fanns.

När formen var på plats fyllde vi den med lite med diverse stenar och grus, detta för att det inte skulle behövas allt för mycket betong.
Sedan blev det äntligen dags att gjuta.

 

Gjutning av betongtrappa

När vi skulle gjuta vår trappa använde vi finbetong som är en färdigblandad betong som inte behöver blandas ut med sand och sten utan bara tillsättas vatten.
Betongen blandade vi ihop i spannar och rörde samman med en handblandare.

Formen fylldes sedan på med hink efter hink med betong tills dess att vi kom ända upp till kanten av formen där vi slätade till ytan med en murspade.

Sedan var det bara att vänta till dess att betongen skulle brinna. Det tog några timmar och medans betongen fortfarande var lite fuktig togs formen bort. Detta för att vi skulle kunna rugga upp hela trappans yta med hjälp av en skurbräda och på så vis få en finare yta som var mer lik natursten.

Blev så nöjd med resultatet!

 

Betongtrappor i trädgård 

Betongtrappa till trädgården

 

Eftersom våra trädgård ligger i en sluttning och lutar åt olika håll har vi sedan tidigare två andra gjutna trappor som vi byggt på samma sätt som den ner till orangeriet.

En som ifrån vårt garage leder ner till grusgången som i sin tur leder fram till vår entré.

Denna lite bredare trappa på två meter är gjuten i fyra trappsteg vars trappstegshöjd är 17centimeter och ett djup på 30, en behaglig trappa att gå i.

Likt den vi byggde vid orangeriet hade vi också på denna ruggat upp ytan. Detta för att den skulle få en fin naturlig yta som smälter in i naturstenarna runtomkring samt att den inte blir lika hal att gå i som om ytan skulle ha varit blank.

Gjuten trappa vid stenmur  

 

Betongtrappa i trädgården

 

Även vid sidan om garaget där vi har en slänt med kullerstenar som möter en stenmur behövde vi något praktiskt och hållbara att ta oss upp och ner i. 

Den perfekta lösningen också där blev en gjuten trappa. 
En fin, diskret och praktisk lösning som skulle hålla för lång framtid. 

Denna trappa blev cirka en meter bred med trappsteg på 19centimeter i höjd med totalt fem steg. 

När den gjöts anpassades den till stenmuren vid sidan av och smälte på ett fint vis in i dess stora stenar. 

Med tiden har denna trappa bara blivit finare och finare då den mer och mer smälter in i dess omgivning av natursten. 

 

Sammanfattning av att gjuta trappa i trädgården

Att ha en trappa i betong i trädgården är både ett praktiskt och hållbart alternativ. Den blir dessutom bara finare och finare ju längre tiden går och då också mer lik natursten och smälter fint in i omgivningen.

Trappstegshöjd

Den optimala höjden på trappsteg på en gjuten trappa är 17 centimeter men kan ha en skillnad på allt ifrån 14-20 centimeter för att fortfarande vara skön och behaglig att gå i.

Trappstegsdjup

30 centimeter är ett standarddjup på trappsteg.

Gjutning av trappa

Ett bra tisp när man ska gjuta en trappa är att i bottnen av formen fylla på med sten och grus. Detta för att inte behöva använda så mycket cement till själva gjutningen. 

Rugga upp ytan på betongen

En gjuten trappa i trädgården som man ruggar upp ytan på får båden en naturlig fin yta mer lik natursten samt att den inte blir lika hal att gå i som en trappa med mer blank yta.