Det är inte alltid det lättaste att få till konstruktionen på en kantig trappa. Innan vi kom på hur vi skulle konstruera vår fick vi grunna en del.

Här kan du följa hur vi gjorde för att bygga vår trätrappa till vår utgång ifrån vår tvättstuga till trallgolvet på baksidan.

Bygga trätrappa och trädäck

Vi hade länge gått och funderat över hur vi skulle ha det på vår baksida. Jag trivdes bra med grusgången och stensluttningen, men samtidigt ville jag ha något som kändes mer bekvämt. Mannen hade förespråkat ett trädäck och efter mycket eftertanke gav jag med mig.

Bygga trallgolv

Det första vi behövde göra var att bygga trallgolvet. Vi började att placera ut stenplattor som vi mätte upp till samma höjdnivå.

Sedan placerade vi ut 45 x 170 tryckta reglar, de skruvades ihop som en ram och sedan byggdes bärlag där emellan.

När detta väl var klart På den stommen skruvades trall i  28 x 120mm dit med en ram i samma trall runt om.

Kantig trätrappa

Efter det att trädäcket var på plats kom vi till den lite knepigare delen, trappan.

Hur skulle vi bygga den?

Skulle den vara rak eller ha sneda kanter?

Vi ville att man skulle kunna gå upp och ner i den ifrån alla håll samt kunna sitta på den då vårsolen tittar fram om våren. Därför beslutade vi att bygga en trappa med trappsteg runt åt alla håll i två nivåer.

Nedre nivån på trätrappan ​

Vi började att bygga en ram av 45 x 170 tryckta reglar med en lång baksida in mot väggen, ifrån den byggde vi sedan trappan med en knäck ute i kanterna.

Denna nedersta nivå fick ett matt på 2.20 x 1.20 med vinklar i kanterna.

Inuti ramen placerades bär och skruvreglar ut enligt bilden ovan. Det var en del jobb innan vi fick till alla vinklar och mått men till slut blev det riktig bra. Sedan skruvades tre trallbrädor dit i ytterkanten av ramen med ett överhäng på 20mm.

 

Övre nivån på trätrappan ​

När det nedre trappsteget på trappan var klart blev det dags för den övre nivån. Vi byggde även där en ram av 45 x 170 reglar med en längre regel in mot väggen och sedan en form som följde den undre nivån. Inuti denna övre bärramen placerades reglar för att bära upp det hela.

För att få trappsteget i rätt nivå skruvades denna nivå fast på en smal trallbräda som placerades ovanpå den undre ramen. Detta gjorde att tappstegets totala höjd blev 170mm plus då det 28mm trädäcket som skruvades dit allra högst upp.

När stommen väl var klar skruvades en ram med brädor fast runt ytterkant med 20 mm överhäng och efter det placerades de sista brädor på längden där i.

Måttet på detta övre plan blev 1,70 x 0,90 m