Utomhustrappa i trä

En trätrappa utomhus ska vara funktionell och lätt att gå i och kunna användas med enkelhet sommar som vinter.

Vi byggde vår utomhustrappa i trä för att på ett enkelt vis kunna ta oss upp till vår ovanvåning av vårt garage.
I och med att vi inte hade någon plats för en trappa invändigt bestämde vi oss istället för att bygga en utanför. En trappa med en terrass utanför dörren på ovanvåningen för att där kunna sitta och inta morgonkaffet och samtidig få mer utrymme när vi ska bära upp större föremål till ovanvåningen.

Denna trätrappa blev en bra och funktionell konstruktion som vi blev mycket nöjda med.

Det kan vara lite klurigt och tungt att bygga en sådan här trappa upp till andra våning själv men med lite tålamod och kanske med hjälp av en vän ska du kunna få ihop den. 

Om du också vill bygga en utomhustrappa i trä, häng då med här steg för steg hur vi gjorde.

 

 

trätrappa till ovanvåning

 

Hur du bygger en trätrappa utomhus – Steg för steg

 

 När du ska bygga en trappa utomhus ska du använda tryckimpregnerat virke.
Tänk också på att inte använda för klent virke, ju grövre desto bättre, en utomhustrappa utsätts nämligen för mycket påfrestning av olika väder och vind och om du har för klent material är risken för att träet vrider sig stor.

När du bygger en trappa bör trappstegs höjd vara max 20centimeter, men den optimala höjden är 17.

Om stegen har för låg eller för hög höjd kan din trappa bli jobbig att gå i.

 

1. Räkna ut trappans längd och steghöjd

När du ska räkna ut en trappas steg kan du göra det med hjälp av formeln 2 x steghöjden +1x stegdjupet. 

Det talet man då får ska hamna någon stans mellan 58-64 centimeter och att inte steghöjden ska överstiga 20 centimeter.

 Vår trappa är 2800 hög och  3500mm lång, stegen blev då 20 centimeter höga och är 14stycken.

 Räkna ut trappans steghöjd

Så här räknar du alltså ut trappans steghöjd.

Ta den totala höjden i vårt fall då 2800 och dela med något tal mellan 150 -200 mm, på så vis få ut trappstegens höjd.

Te.x. 2800 / 200= 14 st      Ta sedan 2800/14= 200

 Steghöjden = 200mm

 Räkna ut trappans stegdjup

Använd sedan talet 200 som du fått i steghöjdsuträkningen och sätt in i formeln.

Formeln steghöjd + steghöjd + x = 630  

Alltså 200 +200 + x= 630

Alltså blir stegdjupet 230mm

 

Bredde på vår trappa valde vi att göra 800 mm vilket känns som en lagom bredd för en utomhustrappa som denna.

 

 

trätrappa till ovanvåning

 

2. Gräv ner betongplintar och fäst stolpar

Om du som vi har en fristående trappa behöver du fästa den i något.

Vi valde att sätta upp sex stycken 90×90 mm grova  stolpar.

Att gräva ner betongplintar är en bra stabil grund att utgå ifrån.
När plintarna väl är nergrävda, raka och fixerade med grus runt omkring sig är det dags att fästa fast de 90×90 mm tryckta stolpar i dem med hjälp av genomgående bultar.

 

betongplintar till trätrappa

 

3. Fäst upp vangstyckena

När stolparna sedan är uppe är det dags att fästa vangstyckena i dem.

Om du vill ha en trappa som går intill väggen behöver du endast ha stolpar på utsidan, det inre vangstycket kan du då fästa direkt i ytterväggen.

Nedre delen av vangstycket sågas i vinkel så att det följer markens riktning. Det är bra att ha markstenar vilande under dem.
Fäst fast vangstyckena med några grova skruvar i stolparna.

För att få det mer stabilt innan du fäst fast alla trappstegen kan du med fördel temporärt fästa en regel högre upp mellan vangstyckena.

 

fästa vangstycke till utomhustrappa

4. Rita ut trappstegen

När du har satt fäst vangstyckena på plats är det dags att rita ut trappstegen på insidan av dem.

Det är bra att göra det med hjälp av en vinkel och ett vattenpass för att få dem helt raka.

 

trappskonstruktion

5. Skruva fast trappstegen

 

När du väl ritat ut alla trappstegen, skruva då fast en regel 45×45 mm på vardera vangstycke under där att planstegen ska sitta, det är dessa som stegen kommer att vila mot.

Såga ut längden på planstegen i 22x 220 reglar ( i vårt fall är stegen 800mm breda)
Skruva sedan fast stegen i de underliggande reglarna underifrån för att slippa skruvhål i plansteget och i vangstyckena från utsidan.

Det är här bra att ha hjälp av ett vattenpass för att få trappstegen helt vågräta.

 Jobba dig sedan uppåt tills alla trappsteg är på plats.

 

 

utomhus trätrappa med platå
trätrappräcke

 

Räcke till trätrappa ute

Eftersom vår trappa blev riktigt hög var vi tvungna att ha ett räcke utmed ytterkanten.

Vi ville ha ett så enkelt räcke som möjligt, därför valde vi att göra ett med ribbor i 45×45 reglar.

4st stolpar 90×90 mm fälldes in i vangstycket så att de vilade mot det.

70mm upp från vangstycket sågades  45×70 mm reglar ut för att passa in mellan stolparna.
Innan de skruvades fast fästes 450 mm långa 45×45 regnar underifrån in i regeln med 45mm mellanrum. Detta fästes sedan på plats och ovanpå de 45x45mm ribborna fästes sedan en lika dan 45×70 regel.

På alla stolpar ytterligare 60mm upp ifrån den 45x70mm regeln lades sedan en 45×120 tryckt regel som skulle agera handledare, denna skruvades fast med stora skruvar ner i varje stolpe ovanifrån.  

 

Trappavsats

På ovanvåningen utanför ytterdörren som leder in till garagets övervåning gjorde vi ett litet trädäck.

Detta för att man därifrån skulle kunna sitta och titta på utsikten sam att det skulle finnas lite mer utrymme där uppe om man skulle behöva bära upp diverse saker.

Denna plats fick måtten 2000x 4500 mm.

Här uppe lades sedan ett trädäck med 120mm bred trall och runt platån sattes ett lika dant räcke som det utmed trappan 700mm högt.

 

Här kan du se hur du enkelt behandlar din trätrappa med såpa

trätrappräcke
utomhus trätrappa med platå

Material att använda när du ska bygga en utomhustrappa i trä:

*2st vagnsstycken i tryckt virke 45 x 220 mm

* Trappsteg ( plansteg)  tryckimpregnerade reglar 45 x 220 mm

*45 x45 tryckta reglar att fästa planstegen i

* 90 x90 tryckta stolpar

* Skruvar för utomhusbruk.

 

 Material till att bygga ett räcke till din trätrappa:

*  90×90 mm tryckta stolpar

* 45×45 mm tryckta reglar

* 45×70 mm tryckta reglar

* 22 x 120 tryckt bräda till handledare

* Skruvar för utomhusbruk.

 

 

Förklaring om begrepp man använder när man pratar om en trappa

 

Vangstycke

Vangstycke är de reglar som går på varje sida om själva trappstegen som själva stegen är fästa i, alltså den bärande konstruktionen i en trappa. Vangstycken kan också vara placerade under själva trappstegen.
Bra reglar att använda när man bygger en trappa är tryckta 45x 220 mm plank.

Plansteg

Plansteg är de steg som du går på när du går upp för en trappa. Reglar som är bra att använda till plansteg när du bygger en trappa är tryckta 45x 220 mm plank.

Sättsteg

Sättsteg är höjden på ett trappsteg, i vissa trappor är trappan stängd, dvs att man inte kan se i mellan stegen, då kallas den lodräta delen som sitter i mellan varje trappsteg för sättsteg.

 

 Här kan du se hur vi byggde vårt garage i ladugårdsstil